ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי ג. ניסן ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:57
עלות השחר (עלות השחר):
05:31
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:16
זריחה (הנץ החמה):
09:27
סוף זמן קריאת שמע:
10:32
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:30
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:51
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:08
שקיעת החמה (שקיעה):
19:33
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
64:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר הליך המפורט בספר במדבר, החלו הלויים בעבודת המשכן. ההליך כלל הזאת אפר הפרה האדומה, שהוכן יום קודם לכן.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט זבולון, אליאב בן חילון

טקסט של ה"נשיא" היומי