ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת כ״ח. ניסן ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:59
עלות השחר (עלות השחר):
05:33
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:18
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:33
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:29
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:50
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:07
שקיעת החמה (שקיעה):
19:44
צאת השבת:
00:41
חצות הלילה (הלילה):
64:39 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שלושה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 14
היסטוריה יהודית

לאחר שהקיפו את העיר יריחו בשופרות שבעה ימים, באופן ניסי נפלה חומת יריחו והותירה את העיר חשופה לצבא עם ישראל שכבשו אותה. בכך הפכה יריחו לעיר הראשונה מארץ המובטחת שנפלה בידי היהודים.

בליל כ"ח בניסן שנת תנש"א, הרבי מליובאוויטש נשא נאום נרגש בפני חסידיו בה ביקש מהם להגביר את מאמציהם להביא את הגאולה השלימה. כשהוא משתמש בביטויים אישיים שכמעט ולא השתמש בהם, הוא שאל את החסידים הנדהמים "מדוע משיח עדיין לא הגיע? מה עוד ביכולתי לעשות? אני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא תעשו אתם כל אשר ביכלתכם להביא את המשיח"!

ביום זה שוחרר מחנה בוכנוואלד. למרות שלא שימש רשמית כמחנה השמדה, כ-56,000 אסירים מתו במחנה בשל עינויים, "ניסויים" רפואיים אכזריים ועוד. בין האסירים המפורסמים שהשתחררו היה הרב ישראל מאיר לאו, לימים הרב הראשי לישראל.

הלכות ומנהגים

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש אייר, שיחול בימי שני ושלישי בשבוע הבא.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק הראשון. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "ארבעה עשר יום שהם שני שבועות לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "מלכות שבגבורה".