ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 1. אפריל 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:11
עלות השחר (עלות השחר):
05:45
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:29
זריחה (הנץ החמה):
09:35
סוף זמן קריאת שמע:
10:38
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:27
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:46
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:01
שקיעת החמה (שקיעה):
19:26
לילה (צאת הכוכבים):
00:44
חצות הלילה (הלילה):
63:15 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הכנסיה וממשלת רומא הציבו בפני היהודים שתי ברירות: להתנצר או למות. ביום זה, אירעה רעידת אדמה שהרגה ארכיבישופים וכמרים רבים שהגו את הגזירה, ובעקבות רעידת האדמה ביטל האפיפיור מרטין החמישי את הגזירה.