ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי ה. אדר ב ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:44
עלות השחר (עלות השחר):
05:16
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:00
זריחה (הנץ החמה):
08:54
סוף זמן קריאת שמע:
09:53
סוף זמן תפילת שחרית:
11:51
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:20
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:34
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:44
שקיעת החמה (שקיעה):
18:09
לילה (צאת הכוכבים):
23:51
חצות הלילה (הלילה):
59:13 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):