ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 7. מרץ 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:45
עלות השחר (עלות השחר):
05:18
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:02
זריחה (הנץ החמה):
08:55
סוף זמן קריאת שמע:
09:54
סוף זמן תפילת שחרית:
11:52
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:19
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:33
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:43
שקיעת החמה (שקיעה):
18:08
לילה (צאת הכוכבים):
23:51
חצות הלילה (הלילה):
59:01 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
פורים
הלכות ומנהגים

מצוות חג הפורים כוללות:

א) קריאת המגילה המתארת את סיפור נס פורים, בלילה וביום.

ב) נתינת צדקה לאביונים (לפחות שני אביונים).

ג) משלוח מנות איש לרעהו ואישה לרעותה (לפחות שני סוגי מזון).

ד) סעודה חגיגית.

ה) אמירת "ועל הניסים" בתפילה.

מלבד זאת קיימים מנהגים רבים כמו תחפושות, מאכלי פורים מיוחדים כאוזני המן ועוד.