ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 7. מרץ 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:44
עלות השחר (עלות השחר):
05:17
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:01
זריחה (הנץ החמה):
08:54
סוף זמן קריאת שמע:
09:53
סוף זמן תפילת שחרית:
11:51
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:19
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:33
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:43
שקיעת החמה (שקיעה):
18:08
לילה (צאת הכוכבים):
23:51
חצות הלילה (הלילה):
59:08 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום שני בצהריים, כ"ז באדר א' תשנ"ב (2 במרץ 1992), בעודו מתפלל על ציון קברו של חותנו הרבי הקודם, נפגע הרבי מליובאוויטש משבץ מוחי ששיתק את פלג גופו הימני ואף גרוע מכן - שבץ שנטל מהרבי את יכולת הדיבור. באותו תאריך שנתיים לאחר-מכן, הרבי איבד את הכרתו בעקבות שבץ נוסף. שלושה חודשים לאחר-מכן נשמתו של הרבי עלתה לגנזי מרומים, בהותירה אחריה דור יתום.

קישורים נוספים: השתיקה למעלה מכל דיבור