ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 5. מרץ 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:47
עלות השחר (עלות השחר):
05:20
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:04
זריחה (הנץ החמה):
08:56
סוף זמן קריאת שמע:
09:55
סוף זמן תפילת שחרית:
11:52
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:19
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:32
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:41
שקיעת החמה (שקיעה):
18:18
צאת השבת:
23:51
חצות הלילה (הלילה):
58:43 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

מאות יהודים, בהם תלמידי ישיבת חב"ד המקומית, נספו ברעידת אדמה קטלנית שהתרחשה באגאדיר שבמרוקו בב' אדר תש"כ (1960).