הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 5 מרץ 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:47
עלות השחר (עלות השחר):
05:19
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:03
זריחה (הנץ החמה):
08:56
סוף זמן קריאת שמע:
09:54
סוף זמן תפילת שחרית:
11:52
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:19
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:32
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:42
שקיעת החמה (שקיעה):
18:07
לילה (צאת הכוכבים):
23:51
חצות הלילה (הלילה):
58:48 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר מסע בן 12 יום, הגיע האדמו"ר הקודם מליובאוויטש, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, לחופי ארצות הברית בט' באדר ב ת"ש, לאחר שניצל בנס מוורשה הנאצית.