ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 4. מרץ 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:48
עלות השחר (עלות השחר):
05:20
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:04
זריחה (הנץ החמה):
08:56
סוף זמן קריאת שמע:
09:55
סוף זמן תפילת שחרית:
11:52
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:18
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:32
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:41
שקיעת החמה (שקיעה):
18:06
לילה (צאת הכוכבים):
23:52
חצות הלילה (הלילה):
58:39 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):