הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 4 מרץ 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:48
עלות השחר (עלות השחר):
05:21
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:04
זריחה (הנץ החמה):
08:56
סוף זמן קריאת שמע:
09:55
סוף זמן תפילת שחרית:
11:52
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:19
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:32
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:41
שקיעת החמה (שקיעה):
18:06
לילה (צאת הכוכבים):
23:52
חצות הלילה (הלילה):
58:38 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר שבמשך שנים לא קיבל בית המשפט את עדות יהודי ברבדוס בשל סירובם להישבע על התנ"ך הנוצרי, ביקשה הקהילה היהודית מהמלך רשות להישבע על הספר חמשה חומשי תורה. ביום זה בשנת 1674, קיבלה הקהילה את הרשות המבוקשת.