ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי ט. ניסן ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:13
עלות השחר (עלות השחר):
05:47
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:31
זריחה (הנץ החמה):
09:36
סוף זמן קריאת שמע:
10:39
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:26
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:45
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:38
הדלקת נרות:
19:00
שקיעת החמה (שקיעה):
19:25
לילה (צאת הכוכבים):
00:44
חצות הלילה (הלילה):
62:57 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר שערך המלך אחשוורוש משתה גדול בן 180 יום עבור כל נתיניו ברחבי הממלכה, ערך המלך משתה בן שבעת ימים עבור האזרחים המתגוררים בעיר הבירה, שושן. המשתה הסתיים בהוצאה להורג של המלכה, ושתי.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט בנימין, אבידן בן גדעוני.

טקסט של ה"נשיא" היומי