ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 31. מרץ 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:12
עלות השחר (עלות השחר):
05:46
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:30
זריחה (הנץ החמה):
09:35
סוף זמן קריאת שמע:
10:38
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:26
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:45
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:00
שקיעת החמה (שקיעה):
19:25
לילה (צאת הכוכבים):
00:44
חצות הלילה (הלילה):
63:05 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

במהלך תיגרה של יהודי ונוצרי בעיר נרבון שבצרפת, היכה היהודי את הנוצרי וגרם למותו. הנוצרים בעיר החלו להתפרע ולהכות ביהודים, אך המושל שלח חיילים כדי להגן על הקהילה היהודית. הפרעות נפסקו מיד והרכוש שנבזז הושב לידי היהודים. יום כ"א באדר נקבע כ"פורים נרבון" במהלכו הקהילה מודה לבורא העולם על שהציל אותם מידי הפורעים.

הרב אלימלך מליז'נסק היה אחד מתלמידיו המובחרים של רבי דובער, המגיד ממעזריטש, וידיד של רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד. הוא מפורסם גם בשל ספרו "נועם אלימלך", ספר חסידות מפורסם. היו לו לרבי אלימלך חסידים רבים, ורבים מהם הפכו למנהיגים רוחניים בעצמם לאחר פטירתו. מהמפורסמים בהם הוא רבי יעקב יצחק הורוביץ, החוזה מלובלין. שושלות חסידיות רבות בימינו מייחסים עצמם לרבי אלימלך מליז'נסק.