ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 3. מרץ 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:49
עלות השחר (עלות השחר):
05:22
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:06
זריחה (הנץ החמה):
08:57
סוף זמן קריאת שמע:
09:55
סוף זמן תפילת שחרית:
11:52
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:18
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:31
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:40
שקיעת החמה (שקיעה):
18:05
לילה (צאת הכוכבים):
23:52
חצות הלילה (הלילה):
58:29 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):