ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 29. מרץ 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:16
עלות השחר (עלות השחר):
05:50
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:34
זריחה (הנץ החמה):
09:38
סוף זמן קריאת שמע:
10:40
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:26
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:44
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:58
שקיעת החמה (שקיעה):
19:23
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
62:38 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר שנסתיימו שלושים ימי האבל על פטירת משה רבינו, יהושע, ממלא מקומו, כינס את העם והורה להם להתכונן לקראת חציית הירדן וכניסה לארץ המובטחת. היתה זו הפעם הראשונה שיהושע נאם בפני העם כולו כמנהיג, והם קיבלו את סמכותו ללא עוררין.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט אפרים, אלישמע בן עמיהוד.

טקסט של ה"נשיא" היומי