ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 29. מרץ 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:16
עלות השחר (עלות השחר):
05:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:33
זריחה (הנץ החמה):
09:37
סוף זמן קריאת שמע:
10:40
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:26
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:44
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:58
שקיעת החמה (שקיעה):
19:23
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
62:40 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):