הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 29 מרץ 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:15
עלות השחר (עלות השחר):
05:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:33
זריחה (הנץ החמה):
09:37
סוף זמן קריאת שמע:
10:40
סוף זמן תפילת שחרית:
12:45
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:26
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:44
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:59
שקיעת החמה (שקיעה):
19:24
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
62:45 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט ראובן, אליצור בן שדיאור.

טקסט של ה"נשיא" היומי