ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 27. מרץ 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:19
עלות השחר (עלות השחר):
05:52
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:36
זריחה (הנץ החמה):
09:39
סוף זמן קריאת שמע:
10:41
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:25
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:43
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:57
שקיעת החמה (שקיעה):
19:22
לילה (צאת הכוכבים):
00:45
חצות הלילה (הלילה):
62:18 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

יומיים לפני תום שלושים ימי האבל אחרי פטירת משה רבינו, שני מרגלים, כלב ופינחס, נשלחו מעבר לירדן אל העיר יריחו, כדי לאסוף מידע כהכנה לכיבוש יריחו על-ידי עם ישראל. ביריחו, הם קיבלו סיוע מאישה בשם רחב, וכתמורה הבטיחו שלא לפגוע בה במהלך הכיבוש - וקיימו.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט שמעון, שלומיאל בן צורישדי.

טקסט של ה"נשיא" היומי