ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 27. מרץ 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:18
עלות השחר (עלות השחר):
04:51
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:35
זריחה (הנץ החמה):
08:39
סוף זמן קריאת שמע:
09:41
סוף זמן תפילת שחרית:
11:46
חצות (היום):
12:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:25
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:43
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:57
שקיעת החמה (שקיעה):
18:22
לילה (צאת הכוכבים):
23:45
חצות הלילה (הלילה):
62:26 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בשנת 31 לפנה"ס, עלה המלך אלכסנדר ינאי לכיסה המלוכה ביהודה. ינאי היה צדוקי ששנא את הפרושים, ובאחת ההזדמנויות הוא הזמין את כל חכמי ישראל למשתה, בעקבות ניצחון בשדה הקרב. במהלך המשתה הסית אותו אחד מן המשתתפים לרצוח את כל חכמי ישראל.

כמה חכמים נמלטו לכלקיס שבסוריה, אך גם שם נרצחו רבים מהם בעוד אחרים מצאו מקלט בבית אדם בשם זבדאי. בי"ז באדר הם נמלטו מכלקיס העויינת, ויום זה נקבע ליום שמחה.