ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון ד. ניסן ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:20
עלות השחר (עלות השחר):
05:54
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:38
זריחה (הנץ החמה):
09:40
סוף זמן קריאת שמע:
10:42
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:25
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:43
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:56
שקיעת החמה (שקיעה):
19:21
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
62:08 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט ראובן, אליצור בן שדיאור.

טקסט של ה"נשיא" היומי