ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 26. מרץ 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:19
עלות השחר (עלות השחר):
04:53
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:37
זריחה (הנץ החמה):
08:39
סוף זמן קריאת שמע:
09:42
סוף זמן תפילת שחרית:
11:46
חצות (היום):
12:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:25
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:43
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:57
שקיעת החמה (שקיעה):
18:22
לילה (צאת הכוכבים):
23:45
חצות הלילה (הלילה):
62:16 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

אגריפס הראשון, שמונה על-ידי השליטים הרומאים לשלוט ביהודה, היה מלך מסור וטוב לנתיניו. בזמן שלטונו היהודים נהנו מצמיחה ושיגשוג, וחכמי ישראל נהגו בו כבוד.

אגריפס הראשון החל בשיפוצים והרחבת החומות שהגנו על ירושלים. למרות הקשיים הרבים שהערימו הרומאים בדרכו, התוצר המוגמר היה מרשים ומפואר. יום ט"ז באדר, בו עמדה החומה על תילה, נקבע כיום שמחה.