ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי כ״ט. אדר ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:26
עלות השחר (עלות השחר):
04:59
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:43
זריחה (הנץ החמה):
08:43
סוף זמן קריאת שמע:
09:45
סוף זמן תפילת שחרית:
11:48
חצות (היום):
12:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:24
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:41
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:53
שקיעת החמה (שקיעה):
18:18
לילה (צאת הכוכבים):
23:47
חצות הלילה (הלילה):
61:29 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

זמן קצר לפני שקיעת החמה של יום כ"ט באדר, ציווה האלוקים את משה על מצוות קידוש החודשים וקביעת לוח השנה היהודי, הנקבע לפי הירח. הייתה זו המצווה הראשונה בה נצטוו עם ישראל, כעם.

משה התקשה בקביעת הרגע המדוייק של מולד הלבנה, ולאחר שקיעת החמה הראה האלוקים למשה את מולד הירח של חודש ניסן. מאז והלאה במשך עשרות דורות קבעוהעם היהודי את ראשי החודשים על-פי שני עדים שהעידו לפני בית-דין שראו את מולד הלבנה, וכאשר היו בית-דין מקדשים את החודש היו שולחים שלוחים לרחבי העולם. הלל הזקן היה זה שתיקן את הלוח הנוכחי, הנקבע על-פי החישובים ולא על פי עדים, ומאז שפסק קידוש החודש על-ידי עדים אנו משתמשים בלוח זה.

ביום זה פוזר מוסד בשם "הסנהדרין", חודשים ספורים לאחר שנוסד על-ידי נפוליאון. פסיקות מוסד זה, שנועדו לטשטש את המחיצה שבין ישראל לעמים, נדחו בבוז ומעולם לא התקבלו על-ידי העם היהודי.