הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 22 מרץ 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:25
עלות השחר (עלות השחר):
04:58
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:42
זריחה (הנץ החמה):
08:43
סוף זמן קריאת שמע:
09:44
סוף זמן תפילת שחרית:
11:47
חצות (היום):
12:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:24
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:41
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:54
שקיעת החמה (שקיעה):
18:19
לילה (צאת הכוכבים):
23:47
חצות הלילה (הלילה):
61:36 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):