ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 20. מרץ 2025

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:28
עלות השחר (עלות השחר):
05:01
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:45
זריחה (הנץ החמה):
08:44
סוף זמן קריאת שמע:
09:46
סוף זמן תפילת שחרית:
11:48
חצות (היום):
12:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:23
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:40
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:52
שקיעת החמה (שקיעה):
18:17
לילה (צאת הכוכבים):
23:47
חצות הלילה (הלילה):
61:14 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

כ' באדר הוא יום השנה לפטירת רבי יואל סירקיס, רב העיר קרקוב ומחבר הספר "בית חדש" (ב"ח), פרשנות על הספר ההלכתי ארבע טורים.