ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת כ״ב. אדר א ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:50
עלות השחר (עלות השחר):
05:23
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:07
זריחה (הנץ החמה):
08:58
סוף זמן קריאת שמע:
09:56
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:18
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:31
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:40
שקיעת החמה (שקיעה):
18:16
צאת השבת:
23:52
חצות הלילה (הלילה):
58:19 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):