ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 19. מרץ 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:29
עלות השחר (עלות השחר):
05:02
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:46
זריחה (הנץ החמה):
08:45
סוף זמן קריאת שמע:
09:46
סוף זמן תפילת שחרית:
11:48
חצות (היום):
12:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:23
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:39
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:52
שקיעת החמה (שקיעה):
18:17
לילה (צאת הכוכבים):
23:48
חצות הלילה (הלילה):
61:06 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר מסע בן 12 יום, הגיע האדמו"ר הקודם מליובאוויטש, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, לחופי ארצות הברית בט' באדר ב ת"ש, לאחר שניצל בנס מוורשה הנאצית.