ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 18. מרץ 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:31
עלות השחר (עלות השחר):
05:04
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:48
זריחה (הנץ החמה):
08:46
סוף זמן קריאת שמע:
09:47
סוף זמן תפילת שחרית:
11:49
חצות (היום):
12:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:23
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:39
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:51
שקיעת החמה (שקיעה):
18:27
צאת השבת:
23:48
חצות הלילה (הלילה):
60:49 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה, בשנת ג'שסד לבריאת העולם מת המלך נבוכדנצאר, שכבש את ירושלים והחריב את בית המקדש.

הרבנית חיה מושקא שניאורסאהן זכרונה לברכה, אשתו של הרבי מליובאוויטש, נולדה ביום זה בעיר בבינוביץ', עיירה קטנה ליד ליובאוויטש. בנאום שנשא הרבי ביום זה, הוא קרא לפתוח ב"מבצע יום הולדת" ולעודד כל אחד לנצל את יום ההולדת שלו/ה ליום התבוננות בעבר, והחלטות טובות לקראת השנה החדשה.

הלכות ומנהגים

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש ניסן, שיחול ביום חמישי הבא.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית