הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 15 מרץ 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:34
עלות השחר (עלות השחר):
05:07
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:51
זריחה (הנץ החמה):
08:48
סוף זמן קריאת שמע:
09:49
סוף זמן תפילת שחרית:
11:49
חצות (היום):
12:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:22
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:38
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:49
שקיעת החמה (שקיעה):
18:14
לילה (צאת הכוכבים):
23:49
חצות הלילה (הלילה):
60:26 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר מלחמת העצמאות היה על ישראל להרחיב את גבולותיה כדי להתגונן מפני מדינות האוייב הסמוכות. ביום זה בשנת תש"ט כבשה ישראל את עין גדי.