ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 12. מרץ 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:39
עלות השחר (עלות השחר):
05:11
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:55
זריחה (הנץ החמה):
08:51
סוף זמן קריאת שמע:
09:51
סוף זמן תפילת שחרית:
11:50
חצות (היום):
12:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:21
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:47
שקיעת החמה (שקיעה):
18:23
צאת השבת:
23:50
חצות הלילה (הלילה):
59:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שבת זכור
היסטוריה יהודית

לאחר מסע בן 12 יום, הגיע האדמו"ר הקודם מליובאוויטש, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, לחופי ארצות הברית בט' באדר ב ת"ש, לאחר שניצל בנס מוורשה הנאצית.

הלכות ומנהגים

בשבת שלפני חג הפורים, בו אנו מציינים את מפלתו של המן העמלקי שביקש "להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים", אנו קוראים בתורה את פרשת זכור המצווה עלינו לזכור את מעשי עמלק ולמחות את זכרו מתחת השמים"

פרשת זכור היא השניה מארבעת הפרשות שקוראים לפני ובמשך חודש אדר (הפרשות האחרות: שקלים, פרה והחודש).