ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 11. מרץ 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:40
עלות השחר (עלות השחר):
05:13
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:56
זריחה (הנץ החמה):
08:51
סוף זמן קריאת שמע:
09:51
סוף זמן תפילת שחרית:
11:51
חצות (היום):
12:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:21
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:35
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:24
הדלקת נרות:
17:46
שקיעת החמה (שקיעה):
18:11
לילה (צאת הכוכבים):
23:50
חצות הלילה (הלילה):
59:42 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):