הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 11 מרץ 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:39
עלות השחר (עלות השחר):
05:12
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:56
זריחה (הנץ החמה):
08:51
סוף זמן קריאת שמע:
09:51
סוף זמן תפילת שחרית:
11:51
חצות (היום):
12:21
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:21
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:46
שקיעת החמה (שקיעה):
18:11
לילה (צאת הכוכבים):
23:50
חצות הלילה (הלילה):
59:47 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שושן פורים
היסטוריה יהודית

למרות שהקרבות ברחבי הממלכה הסתיימו בי"ג באדר, קיבלו יהודי שושן הבירה רשות להמשיך ולהילחם באויביהם גם ביום י"ד באדר. רק בט"ו נחו היהודים ויכלו לחגוג את שמחת החג. עד היום, יהודי שושן והיהודים המתגוררים בערים מוקפות חומה, חוגגים את יום ט"ו כחג הפורים.

הלכות ומנהגים

בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון - כגון ירושלים - חוגגים את חג הפורים ביום ט"ו באדר, כדי לציין את שמחת יהודי שושן הבירה, שם חגגו את הפורים בט"ו באדר.

בשאר הערים מציינים יום זה כיום חגיגי ונמנעים מאמירת 'תחנון' בשעת התפילה וכדומה.