ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 1. מרץ 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:51
עלות השחר (עלות השחר):
05:24
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:08
זריחה (הנץ החמה):
08:58
סוף זמן קריאת שמע:
09:56
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:17
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:30
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:17
הדלקת נרות:
17:39
שקיעת החמה (שקיעה):
18:04
לילה (צאת הכוכבים):
23:52
חצות הלילה (הלילה):
58:10 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):