ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי י״ח. שבט ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:11
עלות השחר (עלות השחר):
05:44
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:29
זריחה (הנץ החמה):
09:10
סוף זמן קריאת שמע:
10:05
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:08
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:17
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:22
שקיעת החמה (שקיעה):
17:47
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
54:59 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):