ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 8. פברואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:12
עלות השחר (עלות השחר):
05:45
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:30
זריחה (הנץ החמה):
09:10
סוף זמן קריאת שמע:
10:05
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:08
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:21
שקיעת החמה (שקיעה):
17:46
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
54:51 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

סכנה ריחפה על ראשי הקהילה היהודית בסרגוסה, אך הם לא היו מודעים לכך. גבאי בתי-הכנסיות, שפעלו לפי חלום מסתורי, הצילו את הקהילה היהודית כולה ממוות. יום י"ז שבט נחגג על-ידי יהודי סרגוסה כ"פורים סרגוסה" על שם ההצלה הניסית.

מגילה מיוחדת נכתבה לזכר הנס, ויהודי סרגוסה נהגו לקרוא בה בזמנים שונים.