ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 7. פברואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:12
עלות השחר (עלות השחר):
05:45
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:31
זריחה (הנץ החמה):
09:11
סוף זמן קריאת שמע:
10:05
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:07
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:20
שקיעת החמה (שקיעה):
17:46
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
54:42 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):