ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 5. פברואר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:13
עלות השחר (עלות השחר):
05:47
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:32
זריחה (הנץ החמה):
09:11
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:06
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:14
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:18
שקיעת החמה (שקיעה):
17:56
צאת השבת:
23:54
חצות הלילה (הלילה):
54:28 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):