ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי כ״ג. שבט ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:13
עלות השחר (עלות השחר):
05:46
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:32
זריחה (הנץ החמה):
09:11
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:06
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:14
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:56
הדלקת נרות:
17:18
שקיעת החמה (שקיעה):
17:44
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
54:30 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר סיפור "פילגש בגבעה", תקפו כוחות צבא ישראל את אנשי שבט בנימין. המלחמה כמעט והביאה להכחדת שבט בנימין (הסיפור מובא בספר שופטים, פרקים יט-כא).