ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון כ״ה. שבט ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:14
עלות השחר (עלות השחר):
05:47
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:33
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:05
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:13
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:17
שקיעת החמה (שקיעה):
17:43
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
54:16 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):