ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי ג. אדר א ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:14
עלות השחר (עלות השחר):
05:47
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:33
זריחה (הנץ החמה):
09:11
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:06
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:14
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:55
הדלקת נרות:
17:17
שקיעת החמה (שקיעה):
17:43
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
54:20 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):