ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי י״ב. שבט ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:15
עלות השחר (עלות השחר):
05:48
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:34
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:05
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:13
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:54
הדלקת נרות:
17:16
שקיעת החמה (שקיעה):
17:42
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
54:10 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):