ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 29. פברואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:52
עלות השחר (עלות השחר):
05:25
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:09
זריחה (הנץ החמה):
08:59
סוף זמן קריאת שמע:
09:57
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:17
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:30
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:38
שקיעת החמה (שקיעה):
18:03
לילה (צאת הכוכבים):
23:52
חצות הלילה (הלילה):
58:00 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):