ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי י״ט. אדר א ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:54
עלות השחר (עלות השחר):
05:26
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:10
זריחה (הנץ החמה):
09:00
סוף זמן קריאת שמע:
09:57
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:17
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:29
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:37
שקיעת החמה (שקיעה):
18:02
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:51 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):