ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 27. פברואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:54
עלות השחר (עלות השחר):
05:27
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:11
זריחה (הנץ החמה):
09:00
סוף זמן קריאת שמע:
09:58
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:16
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:29
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:37
שקיעת החמה (שקיעה):
18:02
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:43 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

משה סיים את ספר דברים, ובכך סיים את חזרת התורה שהחלה מספר שבועות קודם לכן, בראש-חודש שבט. לאחר-מכן הוא כתב את חמשת חומשי התורה מילה במילה, כפי שהכתיב לו האלוקים. את ספר התורה הוא הניח בארון הקודש, ליד לוחות הברית.

בבולוניה שבאיטליה נדפסה בו' באדר המהדורה הראשונה של חמישה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס, על-ידי יוסף בן אברהם שפתח בית-דפוס בביתו.

הרב שמריהו גוראריה היה חתנו של הרבי מליובאוויטש הקודם, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן. הוא ניהל את רשת הישיבות "תומכי תמימים ליובאוויטש" – תפקיד שהוטל עליו על-ידי חותנו, רבי יוסף יצחק, עד לפטירתו בו' אדר א תשמ"ט.