הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי ב אדר ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:55
עלות השחר (עלות השחר):
05:27
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:11
זריחה (הנץ החמה):
09:00
סוף זמן קריאת שמע:
09:58
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:16
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:28
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:37
שקיעת החמה (שקיעה):
18:02
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:41 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

מאות יהודים, בהם תלמידי ישיבת חב"ד המקומית, נספו ברעידת אדמה קטלנית שהתרחשה באגאדיר שבמרוקו בב' אדר תש"כ (1960).