ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 26. פברואר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:55
עלות השחר (עלות השחר):
05:28
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:12
זריחה (הנץ החמה):
09:01
סוף זמן קריאת שמע:
09:58
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:16
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:28
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:36
שקיעת החמה (שקיעה):
18:13
צאת השבת:
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:36 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):