ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון ט״ז. אדר א ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:57
עלות השחר (עלות השחר):
05:29
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:14
זריחה (הנץ החמה):
09:02
סוף זמן קריאת שמע:
09:59
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:27
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:35
שקיעת החמה (שקיעה):
18:00
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:22 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):