ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי י״ג. אדר ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:56
עלות השחר (עלות השחר) | תחילת הצום:
05:29
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:13
זריחה (הנץ החמה):
09:01
סוף זמן קריאת שמע:
09:59
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:16
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:28
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:35
שקיעת החמה (שקיעה):
18:01
לילה (צאת הכוכבים) | סיום הצום:
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:29 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בי"ג באדר בשנת ג'תה לבריאת העולם (356 לפנה"ס), קרבות עזים התחוללו ברחבי ממלכת פרס בין היהודים ובין אלו שניסו להרוג אותם בגזירת המלך אחשוורוש 11 חודשים קודם לכן. למעשה, אחשוורוש מעולם לא ביטל את גזירתו ורק הרשה ליהודים להגן על עצמם מפני מבקשי רעתם. ביום זה נהרגו 75,000 שונאי ישראל ברחבי הממלכה ו-500 בשושן הבירה, ביניהם עשרת בני המן שנתלו לאחר-מכן. היהודים לא לקחו את שלל ההרוגים, למרות שהמלך הרשה להם לעשות זאת.

במלחמה שנערכה 4 שנים לאחר נס חנוכה, ניצחו המכבים את המצביא ניקנור הסורי.

הלכות ומנהגים

בטרם ניגשה אסתר למלך אחשוורוש על-מנת להציל את העם היהודי מגזירת המן, היא ביקשה מהיהודים להכריז על צום שיימשך שלושה ימים. לזכר צום זה אנו מתענים היום, והתענית מכונה "תענית אסתר". התענית נמשכת מעלות השחר ועד לצאת הכוכבים, ובמהלכה לא אוכלים ולא שותים. נשים מעוברות, מניקות וכן חולים פטורים מצום זה.

לזכר מחצית השקל אותה היה נותן כל יהודי לבית המקדש - והתלמוד מציין כי בזכות מחצית השקל ניצלו היהודים מזממו של המן, ששיחד את אחשוורוש בעשרת אלפים שקל כסף - מנהג לתת שלוש מטבעות של מחצית השקל לצדקה. בבתי-כנסת רבים הגבאים מציבים מטבעות של חצאי דולר וכדומה אותם ניתן לרכוש עבור קיום המצווה.

חג פורים מתחיל היום בצאת הכוכבים, ומגילת אסתר נקראת הערב בפעם הראשונה. היא תיקרא שוב מחר, ביום י"ד באדר.