ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת ט״ו. אדר א ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:58
עלות השחר (עלות השחר):
05:31
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:15
זריחה (הנץ החמה):
09:02
סוף זמן קריאת שמע:
09:59
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:27
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:34
שקיעת החמה (שקיעה):
18:11
צאת השבת:
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:13 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

בשנה רגילה אנו מציינים את חג הפורים בי"ד באדר, לרגל ההצלה הניסית מגזירתו של המן הרשע, אך בירושלים ובערים מוקפות חומה אנו מציינים את החג בט"ו באדר ("שושן פורים"). למרות שאת החג נחגוג השנה בחודש 'אדר ב', אנו מציינים יום זה כ'שושן פורים קטן'. אין מצוות מיוחדות ליום זה מלבד אי אמירת קטעי ה'תחנון' שבתפילה וכדומה. בספר 'שולחן ערוך' מובאת דיעה כי יש להוסיף בשמחה ביום זה. למרות שלא נפסקה כך ההלכה, יש להוסיף קצת בשמחה ו"טוב לב משתה תמיד". (שולחן ערוך, אורח חיים תרצז)