ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 24. פברואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:58
עלות השחר (עלות השחר):
05:30
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:14
זריחה (הנץ החמה):
09:02
סוף זמן קריאת שמע:
09:59
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:27
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:12
הדלקת נרות:
17:34
שקיעת החמה (שקיעה):
17:59
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:15 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בשנת ג'תיב לבריאת העולם (349 לפנה"ס), נחגגה חנוכת הבית של בית המקדש השני ברוב פאר והדר, לאחר ארבע שנים של בניה ממושכת.

את בית המקדש הראשון שנבנה על-ידי שלמה המלך החריבו הצבאות הבבליים בשנת 423. ירמיהו הנביא נתנבא אז ואמר את דברי האלוקים: "כה אמר ה', כי לפי מלאות לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה". בשנת 371 כורש מלך פרס הרשה ליהודים לשוב ולהקים את בית-המקדש, אך הבניה התעכבה בשל הלשנות של השומרונים למלך אחשוורוש השני (המפורסם מסיפור פורים), הרשות התעכבה. בדיוק שבעים שנה לאחר החורבן קיבלו היהודים רשות מדריווש השני לשוב ולחדש את הבניה.

מאמרים בנושא: סיור וירטואלי בבית המקדש