ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 24. פברואר 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:57
עלות השחר (עלות השחר):
05:30
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:14
זריחה (הנץ החמה):
09:02
סוף זמן קריאת שמע:
09:59
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:27
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:35
שקיעת החמה (שקיעה):
18:00
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:19 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר 334 שנה, בית המקדש השני היה זקוק לשיפוצים רבים. בשנת 19 לפנה"ס המלך הורדוס העלה את הרעיון לבנות מחדש את בית-המקדש. שמונה שנים לאחר מכן הושלם הבניין, ועל התוצאה המפוארת העידו חכמינו זכרונם לברכה: "מי שלא ראה בנין הורדוס, לא ראה בנין נאה מימיו"!