ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי י״ד. אדר א ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:59
עלות השחר (עלות השחר):
05:32
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:16
זריחה (הנץ החמה):
09:03
סוף זמן קריאת שמע:
10:00
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:11
הדלקת נרות:
17:33
שקיעת החמה (שקיעה):
17:58
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:03 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
פורים קטן
היסטוריה יהודית

לפי הדיעות שמשה רבינו נולד בז' אדר א', היום התקיימה ברית המילה של משה רבינו, כפי שציווה אלוקים לאברהם ולבניו אחריו.

הלכות ומנהגים

בשנה רגילה אנו מציינים את חג הפורים בי"ד באדר, לרגל ההצלה הניסית מגזירתו של המן הרשע. למרות שאת החג נחגוג השנה בחודש 'אדר ב', אנו מציינים יום זה כ'פורים קטן'. אין מצוות מיוחדות לפורים קטן מלבד אי אמירת קטעי ה'תחנון' שבתפילה וכדומה. בספר 'שולחן ערוך' מובאת דיעה כי יש להוסיף בשמחה ביום זה. למרות שלא נפסקה כך ההלכה, יש להוסיף קצת בשמחה ו"טוב לב משתה תמיד". (שולחן ערוך, אורח חיים תרצז)