ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי י״א. אדר ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:58
עלות השחר (עלות השחר):
05:31
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:15
זריחה (הנץ החמה):
09:02
סוף זמן קריאת שמע:
10:00
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:34
שקיעת החמה (שקיעה):
17:59
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:10 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה נדפס לראשונה פירוש רש"י בעיר רג'ו קלבריה שבאיטליה. החיבור, נכתב על-ידי רבי שלמה יצחקי במאה ה-11 והפך לפירוש הבסיסי על החומש.

היתה זו הפעם הראשונה שהשתמשו בכתב העגלגל, שקיבל את הכינוי "כתב רש"י".

הרב יוסף רוזן, שהתפרסם כ'גאון מרוג'צוב', נפטר ביום זה בוינה בשנת 1936.

הרב רוזן נולד בשנת 1858 וגדל בעיר רוגצו'ב שבבלרוס, וכיהן במשך שנים רבות כרב העיר דווינסק. לצד אלפי תשובות בנושאים הלכתיים שונים, התפרסם הגאון מרוגצ'וב על שיטתו המקורית המבארת מחלוקות שונות בש"ס בנימוק אחד